Klauzula RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA PRZY REJESTRACJI

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Katarzyna Kaczmarek, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Katarzyna Kaczmarek Sn Studio z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Dalekiej 10, 60-252 Poznań, posiadająca NIP 7811631962, REGON: 300781229 (dalej jako „Administrator”).
 2. Twoje dane będą przetwarzane w celu:
  • zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną
  • zawarcia i wykonania umowy sprzedaży (na odległość);
  • wywiązania się z obowiązków rachunkowych;
  • dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą jest uzasadniony interes Administratora;
 3. Twoje dane będą przechowywane przez czas trwania umów zawartych z Administratorem, a także przez czas trwania przedawnienia roszczeń wynikających z zawartych umów.
 4. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi doradcze, prawne, księgowe, informatyczne, marketingowe – na podstawie umowy z Administratorem i zgodnie z poleceniami Administratora.
 5. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 6. Przysługuje Ci prawo dostępu do danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
 7. Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie danych osobowych w celach zawarcia i wykonania umów z Administratorem jest dobrowolne. Podanie tych danych jest jednak warunkiem koniecznym do zawarcia umów z Administratorem. Podanie niektórych danych jest wymogiem ustawowym – w szczególności przetwarzanych w celach rachunkowych.

KLAUZULA INFORMACYJNA PRZY ZAKUPIE (BEZ REJESTRACJI)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Katarzyna Kaczmarek, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Katarzyna Kaczmarek Sn Studio z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Dalekiej 10, 60-252 Poznań, posiadająca NIP 7811631962, REGON: 300781229 (dalej jako „Administrator”).
 2. Twoje dane będą przetwarzane w celu:
  • zawarcia i wykonania umowy sprzedaży (na odległość);
  • wywiązania się z obowiązków rachunkowych;
  • dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
 3. Twoje dane będą przechowywane przez czas trwania umowy zawartej z Administratorem, a także przez czas trwania przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy.
 4. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi doradcze, prawne, księgowe, informatyczne, marketingowe – na podstawie umowy z Administratorem i zgodnie z poleceniami Administratora.
 5. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 6. Przysługuje Ci prawo dostępu do danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
 7. Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie danych osobowych w celach zawarcia i wykonania umowy z Administratorem jest dobrowolne. Podanie tych danych jest jednak warunkiem koniecznym do zawarcia umowy z Administratorem. Podanie niektórych danych jest wymogiem ustawowym – w szczególności przetwarzanych w celach rachunkowych.