Darmowa dostawa od 300 zł!
image/svg+xml

W związku z moim udziałem w szkoleniach/warsztatach/pokazach oświadczam, iż udzielam Katarzynie Kaczmarek prowadzącej działalność pod firmą Katarzyna Kaczmarek Sn Studio, ul. Daleka 10/2, 60 – 124  Poznań oraz pozostałym podmiotom współpracującym z firmą SN Studio, zgody na:

  • Nieodpłatne, wielokrotne i bezterminowe utrwalenie w formie fotografii i/lub materiałów video mojego wizerunku
  • Na rozpowszechnianie mojego wizerunku utrwalonego na w/w fotografiach oraz materiałach video w ramach działań marketingowych, promocyjnych i reklamowych, w tym w sieci Internet, katalogach oraz w dowolnych mediach, włączając w to publikację w gazetach, czasopismach, publikacjach elektronicznych, stronach internetowych, wystawach, konkursach.
  • Oświadczam, że wykorzystanie fotografii oraz nagrań video z moim wizerunkiem w powyższy sposób nie stanowi naruszenia moich dóbr osobistych.
  • Oświadczam, że jestem pełnoletnia/ni i nieograniczona/ny w zdolności do czynności prawnych, oraz że zapoznałam/łem się z powyższą treścią i w pełni ją rozumiem.