Darmowa dostawa od 300 zł!
image/svg+xml

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Katarzyna Kaczmarek prowadząca działalność gospodarczą pod firmą SN Studio Katarzyna Kaczmarek z siedzibą w Poznaniu przy ul. Dalekiej 10/2, 60-124 Poznań, NIP: 7811631962, REGON: 300781229 (dalej jako „Administrator”).

 2. Możesz się skontaktować z Administratorem:

 • poprzez kontakt mailowy na adres: szkolenia@snstudio.pl

 • osobiście lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany w punkcie 1.

 1. Twoje dane osobowe przetwarzane będą:

 • w celu podjęcia na Twoje żądanie działań przed zawarciem umowy, której masz być stroną, ewentualnie w celu wykonania umowy, której będziesz stroną – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

 • dla celów podatkowych i rachunkowych - gdy w przypadku zawarcia umowy przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych osobowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;

 • w celach marketingowym – podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO

 • w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora którym jest dochodzenie lub obrona przez roszczeniami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

 1. Twoje dane przechowujemy przez czas trwania umowy, a także przez czas przedawnienia roszczeń.

 2. Twoje dane osobowe mogą być przekazane, na wyraźne polecenie Administratora i na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawcom usługi poczty elektronicznej, dostawcom usługi systemu do zarządzania systemem, dostawcom usługi mailingu, itp. Odbiorcami Twoich danych będą także podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

 3. W związku z przetwarzaniem Twoich danych przysługują Ci następujące uprawnienia:

 • prawo dostępu do danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz żądania ich przeniesienia danych do innego administratora;

 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez danych osobowych na potrzeby dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;

 • prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych;

 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych.

 1. Twoje dane będą/nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

 2. Podanie danych osobowych w celach zawarcia i wykonania umowy jest dobrowolne. Podanie tych danych jest jednak warunkiem koniecznym do zawarcia z nami umowy. Konsekwencją nie podania powyższych danych jest brak możliwości zawarcia i/lub realizacji umowy. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Podanie danych dla celów marketingowych jest dobrowolne, ale brak podania danych uniemożliwi Ci otrzymanie informacji marketingowej.